Årskurs 4 och 5

Även för våra lite äldre elever försöker vi hålla grupperna till att omfatta endast två årskurser. Elever i årskurs 4 och 5 kan gå i grupper både med yngre och äldre elever. Elever som går i dessa årskurser och är hos oss kortare tid än en termin har en hemskola som står för planering och material. Läraren på Svenska Skolan Lanta gör utifrån hemskolans planeringar en individuell veckoplanering till varje elev. Pedagogen från Svenska Skolan Lanta har tät kontakt med läraren på hemskolan och lämnar i slutet av skolperioden ett omdöme till lärarna på hemskolan. Denna kan sedan användas som hjälp när hemskolan bedömer elevens kunskaper.

För de elever som stannar en termin eller längre hos oss ansvarar våra pedagoger för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi står även för läromedel till dessa elever.

Elevernas skoldag är mellan klockan 9 och 14 måndag, onsdag, torsdag och fredag. Tisdagar har eleverna skoldag mellan klockan 9 och 16.

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får möjlighet att lära känna varandra lite. Här går man också tillsammans igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven får en så bra skolstart som möjligt.

Under högsäsong, januari till mars,  har vi skolverksamhet för elever i årskurs 4 och 5 både på skolan som ligger på Slow Down området och på vår helårsöppna skola. Övrig tid sker all undervisning på vår helårsöppna skola.

Sitter och läser utanför klassrummet
Sitter och läser utanför klassrummet

Sitter och läser utanför klassrummet på Svenska Skolan Lanta

Digitalt arbete
Digitalt arbete

Eleverna kan koppla upp sig på skolans nätverk och arbeta digitalt.

Sitter och läser utanför klassrummet
Sitter och läser utanför klassrummet

Sitter och läser utanför klassrummet på Svenska Skolan Lanta

1/6