Ansök om skolplats för läsåret 2019/2020!

Är ni intresserad av en skolplats hos oss skicka en intresseanmälan till anmalan@svenskaskolanlanta.se

Välkommen med er ansökan!

Kombinera gärna skolgången med boende på Slow Down.
https://www.slowdownlanta.se/

Anmälan

 
 
Antal Veckor
5-8 veckor
9-12 veckor
13-16 veckor
17 veckor eller mer
Högsäsong (v 44-14)
6 800 THB elev/vecka
6 200 THB elev/vecka
5 500 THB elev/vecka
5 000 THB elev/vecka
Peaktillägg (v 2-9)
500 THB elev/vecka
500 THB elev/vecka
500 THB elev/vecka
500 THB elev/vecka
Mellansäsong
2 för 1 kampanj!
2 för 1 kampanj!
2 för 1 kampanj!
2 för 1 kampanj!

Helår, inklusive läromedel   -    120 000 THB elev/år

I avgiften ingår lunch, frukt och vatten för samtliga skoldagar.

Minimitiden är 5 veckor.

Sofia Distans

Terminsavgift  50 000 THB/termin

Helår  90 000 THB/år


Vi tar emot elever som läser via Sofia Distans. För dessa elever är skolavgiften reducerad då eleven får sin planering och sitt skolmaterial från Sofia Distans. Lilla Svenskan Skolan bistår med en handledare och eleven ingår i en klass på skolan. I skolavgiften ingår även skollunch, frukt och dricksvatten.

Ni anmäler er själva till Sofia Distans via www.sofiadistans.nu 

Rabatter

Återkommande rabatt - För återkommande elever i både förskola och skola ger vi en rabatt på 10% på skolavgiften.

Flerbarnsrabatt - En flerbarnsrabatt på 10% av skolavgiften ges i både förskola och skola från och med det tredje barnet.


Ovanstående rabatter och kampanjer kan inte kombineras.

Skolavgifter

 

Kampanj - 2 för 1!

Lilla Svenska Skolan och Slow Down erbjuder skola och boende i mellansäsongen, augusti till oktober och april till maj, till ett förmånligt pris. Under mellansäsong kan du boka en period och få lika mycket till, utan extra kostnad. Minimiperioden på skolan är totalt 5 veckor, inklusive gratisveckorna. Skola och boende bokas separat. Boka boende här.  

Vi rekommenderar familjer att komma till Koh Lanta under mellansäsongen, då tempot är lugnare och mer avstressat på ön. Detta brukar innebära att skolfamiljer får chans att lära känna varandra bättre. Under mellansäsongen är Koh Lanta en levande ö, många restauranger håller öppet året runt och aktivitetsutbudet är tillfredsställande.  
Även flygbolagen erbjuder billigare priser under denna period.

Betalning

Anmälningsavgift - Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften och betalas enligt den faktura som skickas till er via mejl. På fakturan finns de fullständiga betalningsrutinerna. Fakturan betalas senast 10 dagar efter att vi har skickat den.

Slutbetalning - Resterande 70 % betalas enligt fakturan,  4 månader innan skolstart. För helårselever kan slutbetalningen delas upp i två betalningar, en per termin, om så önskas.

Avbokningsregler - Inbetald skolavgift återbetalas inte.

 
 

Villkor och bra att veta

Barn i behov av särskilt stöd

Vi är en liten skola och har tyvärr inte de resurser som behövs för att erbjuda barn i behov av särskilt stöd det stöd de behöver. Om ni har barn som är i behov av särskilt stöd, är det därför viktigt att ni kontaktar oss innan anmälan görs. Vi vill ändå tillsammans med er och tidigare lärare ta ställning till om vi har möjlighet att ta emot barnet. Om oriktiga uppgifter lämnas till skolan kan eleven bli tvungen att avbryta skolgången. Skolavgiften återbetalas ej.

Lov

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden. Höstlov och sportlov har bara skolans helårselever.

Force Majeure

Vid yttre händelser, utanför skolans kontroll, som förhindrar Lilla Svenska Skolan att genomföra sin verksamhet återbetalas inte inbetald skolavgift.

Försäkring

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Lilla Svenska Skolan inte har någon försäkring för sina elever.

Villkor gällande förskola

Vi har en åldersgräns på 3 år på vår förskola. Detta innebär att barnet skall ha fyllt 3 år innan han/hon börjar på förskolan. Av hygieniska skäl har vi ingen möjlighet att ta emot barn med blöja, det gäller även om barnet är 3 år.

Villkor gällande grundskola

Lilla Svenska Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elevernas språkval. Eventuellt kan eleven behöva läsa sitt språkval koncentrerat på hemskolan. Även vissa moment inom praktiskt estetiska ämnen kan det finnas begränsade resurser för att tillgodose.

Att tänka på

Innan ni anmäler barnen till skolan och bokar flygbiljetter så är det viktigt att ni tänker på att det finns utrymme för inskrivningssamtal/inskolningssamtal. Samtliga elever och föräldrar ska ha ett möte med läraren veckan före barnen börjar på Lilla Svenska Skolan. Detta gäller dock inte för elever som börjar första veckan efter jullovet, då är mötet med läraren samma vecka.

 

Vem gör vad och när?

Kontakt före skolstart

När det är 1 – 3 månader kvar (beroende på när på läsåret ni kommer till oss) tills dess att ert/era barn börjar skolan hos oss kontaktar vi på Lilla Svenska Skolan er och delger er information inför ert barns skolgång hos oss. Strax därefter kontaktar vi ert/era barns lärare i Sverige för att be om ett underlag för individuell planering. Underlaget vill vi om möjligt ha i god tid innan eleven börjar för att kunna förbereda oss. Senast 2 veckor före skolstart kontaktar våra lärare er föräldrar och bjuder in till en tid för inskrivningssamtal.  Om det är så att ni reser ifrån Sverige tidigare (2 veckor eller mer) än ni börjar skolan hos oss, så är det viktigt att ni meddelar oss detta så att vi kan ta kontakt med er och skolan tidigare än vad vi vanligtvis gör. Har ni frågor kring detta är ni varmt välkomna och kontakta rektor Kattis på kattis.johansson@svenskaskolanlanta.se  När ni bokar er resa är det viktigt att tänka på att det finns utrymme för inskrivnings- alt. inskolningssamtal. Samtliga elever och föräldrar ska ha ett sådant möte med läraren senast fredagen innan den vecka barnen börjar på skolan.

Vad läraren vid skolan i Sverige (alt. annat land) gör?

Vi kontaktar den nuvarande läraren/skolan till samtliga elever och ber dem om ett underlag för individuell planering. Ett annat önskemål från vår sida är att ta del av eventuella grovplaneringar kring det arbete som sker parallellt i Sverige, detta för att underlätta elevens återgång till skolan i Sverige. Skolan i Sverige förväntas också bidra med läromedel som täcker tiden eleven går i Lilla Svenska Skolan (om inte annat är överenskommet).

Vilket ansvar har vi på Lilla Svenska Skolan?

Skolan har som ansvar att på allra bästa sätt handleda eleven utifrån läroplanens mål samt elevens behov.

Lilla Svenska Skolan ansvarar för att kontakta berörd lärare/skola i Sverige (alt. annat land) i samband med elevens skolstart på Koh Lanta.

Skolan har som ansvar att verka för ett nära samarbete med föräldrarna.

Vad du/ni som förälder gör?

Föräldern ansvarar tillsammans med den svenska skolan för att ett underlag för individuell planering samt läromedel kommer med till Lilla Svenska Skolan.  Vi förutsätter också att samtliga föräldrar ger sina barn de bästa tänkbara förutsättningarna för inlärning genom att tillgodose de grundläggande behoven såsom sömn och mat och visa intresse för och stötta barnets utveckling och välbefinnande.

Har du/ni barn som ska gå i årskurs 6-9?

För de elever som skall gå i åk 6-9 finns två möjligheter vid Lilla Svenska Skolan:

1. Att skriva in sig vid Sofia Distans och få handledning av lärare på Lilla Svenska Skolan. Sofia Distans gör då en grundlig planering för eleven och ger också eleven betyg. För mer info se www.sofiadistans.nu

2. Att (i de fall hemskolan godkänner detta) vara fortsatt inskriven vid skolan i Sverige och arbeta utifrån en individuell utvecklingsplan och en gemensamt framtagen grovplanering. Lilla Svenska Skolan ger i dessa fall eleven ett omdöme, eftersom vi inte är behöriga att ge betyg. Detta gäller perioden november till och med mars.

Eftersom Lilla Svenska Skolan är en liten skola har vi begränsade möjligheter att undervisa i språkval. Om man är inskriven vid Sofia Distans utgör detta inget problem. För dig som är på Koh Lanta under en kortare period eller väljer att bara vara inskriven vid din hemskola är det viktigt att tänka på detta och tillsammans med dina lärare planera noga.

Vad du som elev gör?

Eleven skall ta ansvar för den egna inlärningen utifrån sina förutsättningar. Eleven förväntas bidra till att ett gott socialt klimat och en trivsam miljö skapas.

Kontakt

Telefon:

+66 86-03 73 031

+66 95-143 22 02

Mail:

Adress

232, Moo3, Saladan,
Koh Lanta,

Krabi 81150,
Thailand

Socialt

© 2020 Lilla Svenska Skolan. All Rights Reserved.