Grundskola

Vår målsättning är att skapa en verksamhet där eleverna känner gemenskap, glädje och lust att lära. Vi strävar efter att våra elever i enighet med den svenska läroplanen ska utvecklas till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Våra elever får ett internationellt perspektiv som medför att de kan se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang och tar därför till vara på det fantastiska lärotillfälle som erbjuds genom att vi befinner oss i ett annat land. Vi lär oss om Thailand, dess religion, kultur, språk och natur.  

Vi arbetar mycket tillsammans över åldersgränserna för att alla elever ska lära känna varandra och känna sig trygga i skolan.

I grundskolan på Svenska Skolan Lanta tar vi emot elever från förskoleklass upp till årskurs 9. 

Undervisningen sker i små grupper, där varje pedagog är legitimerad och har minst fem års yrkesvana. Att arbeta i små grupper med erfarna pedagoger är två framgångsfaktorer som gör att våra elever utvecklas maximalt under sin skoltid.

Kortaste skolperiod hos oss fem veckor.

Hos oss kan eleverna genomföra de flesta arbeten i slöjd och musik, då vi har enkelt utrustade salar för detta. Vi har även möjlighet att genomföra NO-laborationer som inte kräver specialutrustning samt praktiska hemkunskapsuppgifter. Inom ämnet idrott och hälsa kan vi genomföra de flesta arbetsmoment. Vi har oftast idrott på vår närmsta strand Klong Dao.

Eleverna får frukt, lunch och vatten samtliga skoldagar.

Nedan kan ni läsa med om hur det fungerar i de olika årskurserna på Svenska Skolan Lanta.

f-3 omslag.jpg

Förskoleklass - Årskurs 3

Här kan du läsa mer om

hur det fungerar att gå i förskoleklass till årskurs 3 på Svenska Skolan Lanta

årskurs 4_5.jpg

Årskurs 4 - 5

Här kan du läsa mer om

hur det fungerar att gå i

årskurs 4 och 5 på

Svenska Skolan Lanta

årskurs 6_9.jpg

Årskurs 6 - 9

Här kan du läsa mer om

hur det fungerar att gå i

årskurs 6 till 9 på

Svenska Skolan Lanta