Riksrevisionens granskningsrapport.

Här kan ni läsa riksrevisionens granskningsrapport RIR 2019:37, Undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn.