Om oss

Ledord

Texttext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Om skolan

Är ni en familj med barn i skolåldern som vill spendera en längre tid på Koh Lanta?
Då kan vi på Lilla Svenska Skolan hjälpa er med skola till era barn.

Vi har idag, trots namnet, blivit en av de största svenska utlandsskolorna i världen och är förstahandsvalet för många av de svenska familjerna på Koh Lanta. Vi är en väl inarbetad skola och erbjuder sedan 2006 förskola och grundskola enligt svensk läroplan.

Sedan läsåret 2018/2019 erbjuder vi även plats för gymnasieelever på vår skola. Lilla Svenska Skolans gymnasium fungerar på liknade sätt som grundskolan. Vi har en nära dialog med elevens gymnasium i Sverige och eleven tar med sig planeringar och läromedel från hemskolan. Vi erbjuder handledning av behöriga gymnasielärare inom de flesta av de teoretiska gymnasiekurserna.

Något som glädjer oss är att vi  varje år har ca 40 % återkommande familjer.

Lilla Svenska Skolan finns på två områden på Koh Lanta, Slow Down området och på Bahraa Bungalows området, och vi erbjuder undervisning från förskola till gymnasium enligt svenska läroplanen. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare i små grupper med hög personaltäthet. Vår målsättning med skolan är att i allra högsta grad bidra till att alla elever får goda kunskaper, mår bra, känner trygghet och glädje.

Vårt fokus ligger på att:

– alla skall känna motivation och arbetsglädje. Det skall vara roligt att lära.
– främja och stärka gott självförtroende och en god självbild.
– alla elever skall känna tilltro till den egna förmågan.
– vara en trygg miljö där eleverna blir sedda och bekräftade av vuxna och av varandra.
– ha ett arbetsklimat och arbetssätt som tar tillvara och främjar mångfalden.
– betona helhetssynen på barnet.
– ha en god och nära samverkan med föräldrar och ge ett gott socialt klimat.
– stimulera och utmana eleverna till att bli delaktiga i och ta ansvar för sitt eget lärande.
– utmana och locka eleverna till lek och lärande.

Lilla Svenska Skolan strävar mot att i största möjliga mån ta till vara det fantastiska lärotillfälle som erbjuds genom att vi befinner oss i ett annat land. Vi lär oss om Thailands fantastiska djurliv, den spännande naturen, kulturen, språket, människorna och maten.

 
 

Förskoleverksamheten vid Lilla Svenska Skolan riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år. Personaltätheten är hög även i förskolan. Vi utgår ifrån Lpfö – svenska förskolans läroplan. Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum. Vi vill skapa en miljö där varje barn känner glädje, stimulans, inspiration och där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

Förskola

 

Lilla Svenska Skolan finns på två områden på Koh Lanta, Slow Down området och på Bahraa Bungalows området, och vi erbjuder undervisning från förskola till gymnasium enligt svenska läroplanen. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare i små grupper med hög personaltäthet. Vår målsättning med skolan är att i allra högsta grad bidra till att alla elever får goda kunskaper, mår bra, känner trygghet och glädje.


Förskoleverksamheten vid Lilla Svenska Skolan riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år. Personaltätheten är hög även i förskolan. Vi utgår ifrån Lpfö – svenska förskolans läroplan. Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum. Vi vill skapa en miljö där varje barn känner glädje, stimulans, inspiration och där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

Grundskola

 

Sedan läsåret 2018/2019 erbjuder vi även plats för gymnasieelever på vår skola. Lilla Svenska Skolans gymnasium fungerar på liknade sätt som grundskolan. Vi har en nära dialog med elevens gymnasium i Sverige och eleven tar med sig planeringar och läromedel från hemskolan. Vi erbjuder handledning av behöriga gymnasielärare inom de flesta av de teoretiska gymnasiekurserna.

Gymnasium

 

Vi är glada och stolta över att våra idrottsprofiler blivit en sådan succé.

Vi kommer inför kommande läsår 2019/2020 fortsätta att erbjuda både fotbollsinriktning och volleybollinriktning.

Fotbollen fortsätter i samarbete med vår tränare, Tom Watkins och English Soccer School och volleybollen sker även nästa läsår i samarbete med Slow Down och deras volleybolltränare.

Anmälan till våra idrottsprofiler görs i samband med ansökan om skolplats.

Mer information här

Idrottsprofil

 

Lilla Svenska Skolan finns på två områden på Koh Lanta, Slow Down området och på Bahraa Bungalows området, och vi erbjuder undervisning från förskola till gymnasium enligt svenska läroplanen. Undervisningen bedrivs av behöriga lärare i små grupper med hög personaltäthet. Vår målsättning med skolan är att i allra högsta grad bidra till att alla elever får goda kunskaper, mår bra, känner trygghet och glädje.


Förskoleverksamheten vid Lilla Svenska Skolan riktar sig till barn i åldrarna 3-5 år. Personaltätheten är hög även i förskolan. Vi utgår ifrån Lpfö – svenska förskolans läroplan. Vår förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum. Vi vill skapa en miljö där varje barn känner glädje, stimulans, inspiration och där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

Skolan på Baahra Bungalows

 

Skolan på Slow Down

När trycket på skolan är stort, under perioden januari till mars, erbjuder vi som ett alternativ, plats vår skola på Slow Down för elever från förskola till årskurs 5.   Skolan på Slow Down området byggdes under hösten 2016. Skolan består av fyra klassrumsbyggnader samt skolgård med sala och lekytor. Utomhusytorna på skolan och i närområdet inspirerar eleverna till lek och bus och närheten till stranden är en fantastisk tillgång, både för lek och undervisning.    I januari 2017 slog vi upp portarna för första gången och på kort tid har skolan blivit väl inarbetad och populär. Många av våra skolfamiljer väljer att komma tillbaka till skolan på Slow Down varje år. Vår vision att skapa en liten mysig skola i samma anda som vår helårsskola och med samma rektor som helårsskolan har lyckats.  Att ha skolan på Slow Down som ett alternativ till vår helårsskola är fantastiskt. Då kan vi behålla den litenheten vi eftersträvar och även minska trycket på helårsskolan under högsäsongen. Tanken med Lilla Svenska Skolan har alltid varit att bedriva en liten skola med tillräckligt många barn, för att alla ska ha möjlighet att få kompisar, men skolan ska inte vara så stor att vi tappar den personliga känslan och samhörigheten som en liten skola ger. Det ska vara en skola där alla känner alla och där eleverna trivs och kan hitta glädjen i lärandet..  Vi fortsätter att ha samma lärartäthet som tidigare på båda skolorna

Kontakt

Telefon:

+66 86-03 73 031

+66 95-143 22 02

Mail:

Adress

232, Moo3, Saladan,
Koh Lanta,

Krabi 81150,
Thailand

Socialt

© 2020 Lilla Svenska Skolan. All Rights Reserved.