Vem gör vad och när

Ansökan om skolplats

Första steget för att kunna förverkliga drömmen om skolgång på

Koh Lanta och Svenska Skolan Lanta är att i god tid ansöka om

skolplats hos oss. Vårdnadshavare ansvarar för ansökan till

Svenska Skolan Lanta.  Mer om hur detta går till, samt priser

och villkor hittar ni här.

Kontakt före skolstart

Redan vid ansökningstillfället etablerar vi på Svenska Skolan Lanta en kontakt med elevens vårdnadshavare. Vårdnadshavarna kan därefter närhelst de önskar kontakta oss med frågor och funderingar. Två till tre månader innan skolstart tar vi kontakt med vårdnadshavare och delger familjen information angående skolgången hos oss. Senast en månad innan skolstart kontaktar vi elevens lärare på hemskolan för att be om planeringar som vi kan ha som underlag för elevens individuella planering under skolgången hos oss.

Senast två veckor före skolstart kontaktar pedagogen på Svenska Skolan Lanta vårdnadshavare och bjuder in till ett inskrivningssamtal. Inskrivningssamtalet sker veckan innan skolstart. Detta kan vara bra att tänka på när man bokar sin resa.

Vad läraren och hemskolan gör

Svenska Skolan Lanta kontaktar elevens lärare på hemskolan och ber dem om ett underlag för individuell planering. Läraren på hemskolan delger oss sin planering, så att eleven kan jobba med samma arbetsmoment som sina klasskamrater på hemskolan. Detta underlättar elevens återgång till skolan i Sverige. Skolan i Sverige förväntas också bidra med läromedel som täcker tiden eleven går i Svenska Skolan Lanta. Om eleven i sin planering har uppgifter som kräver teknisk utrustning står hemskolan för denna. 

Vad Svenska Skolan Lanta gör

Svenska Skolan Lanta har som ansvar att på allra bästa sätt handleda och undervisa eleven utifrån läroplanens mål och elevens behov, samt efter planeringen från hemskolan om sådan finns.

Svenska Skolan Lanta kontaktar i god tid innan skolstart elevens hemskola, om sådan finns, och efterfrågar planering.

 

Elevens mentor vid Svenska Skolan Lanta ansvarar för att kontakta berörd lärare/hemskola i samband med elevens skolstart och om behovet finns kontinuerligt ha kontakt med hemskolan.

Samtliga lärare på Svenska Skolan Lanta ansvarar för att lämna ett omdöme till elevens hemskola i slutet av elevens vistelseperiod. Omdömet kan ligga till grund för hemskolans bedömning av elevens kunskaper och eventuell betygsättning av eleven.

När det gäller återkoppling till hemskolan är vi på Svenska Skolan Lanta mycket flexibla och lyhörda för hemskolans önskemål. Om vi inte får några specifika direktiv om återkoppling, följer vi våra rutiner. Detta innebär att eleven följer den planeringen vi fått och omdömet skickas i slutet av vistelseperioden. För oss är det oerhört viktigt att hemskolan är nöjda med vårt samarbete.

Skolan verkar självklart också för ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Vad vårdnadshavare gör

Vårdnadshavare ansvarar tillsammans med hemskolan för att vi på Svenska Skolan Lanta får ett underlag för individuell planering samt att läromedel och eventuell teknisk utrustning tas med. 

Vårdnadshavare ansvarar för att resan bokas så att eleven är på plats på Koh Lanta i tid för inskrivningssamtalet.

Om det är en elev i årskurs 6-9, som stannar längre än en termin hos oss på Svenska Skolan Lanta ansvarar vårdnadshavare för att ansöka till Sofia Distans. Ansökan görs på Sofia Distans hemsida www.sofiadistans.nu

För gymnasielever som stannar en termin eller längre ansvarar vårdnadshavare för att eleven ansöker till en distansutbildning på gymnasienivå. Mer information finns på Hermods hemsida www.hermods.se, samt Korrespondensgymnasiets hemsida www.korr.se

Vi förutsätter också att samtliga vårdnadshavare ger sina barn de bästa tänkbara förutsättningarna för inlärning genom att tillgodose de grundläggande behov såsom sömn och mat samt att man visar intresse för och stöttar barnets utveckling och välbefinnande.

 

Vad eleven gör

Eleven ska ta ansvar för den egna inlärningen utifrån sina förutsättningar. Eleven förväntas bidra till att ett gott socialt klimat och en trivsam miljö skapas på skolan.

School%20Notebook_edited.jpg