top of page

Profiler

 

På Svenska Skolan Lanta har eleverna möjlighet att komplettera sin ordinarie skolgång med tre olika profiler.

För våra idrottsintresserade elever finns volleyboll och fotboll och för de musikintresserade finns en musikprofil med olika inriktningar.  

bottom of page