Läsårstider och skoltider

 

Läsårstider 2020/2021

 

För samtliga elever i skola och förskola på Lilla Svenska Skolan gäller följande läsårstider:

Hösttermin 2020: 17 augusti – 18 december
Vårtermin 2021: 11 januari – 21 maj


7 och 8 januari inskrivningsdagar

Jullov: 21 december – 8 januari


Påsklov: 2 april - 5 april

Studiedag: 26 februari


Lovdagar med anledning av thailändska högtider: 13 oktober, 7 december, 13 april

För helårselever gäller förutom ovanstående lov även följande:
Höstlov v. 44: 26 oktober - 30 oktober
Sportlov v. 8: 22 februari - 26 februari

Skoltider

Förskolan och åk 0-3

Måndag - Fredag kl. 9.00 - 14.00

Åk 4-5

Måndag, onsdag - fredag kl. 9.00 - 14.00, tisdag kl. 9.00 - 16.00

Åk 6-9

Måndag, onsdag, fredag kl. 9.00 - 14.00, tisdag, torsdag kl. 9.00 - 16.00

Läsårstider 2021/2022

 

För samtliga elever i skola och förskola på Lilla Svenska Skolan gäller följande läsårstider:

Hösttermin 2021: 23 augusti – 22 december

19 och 20 augusti är inskrivningsdagar


Vårtermin 2022: 10 januari – 20 maj

6 och 7 januari inskrivningsdagar

Jullov: 23 december – 7 januari


Påsklov: 15 april - 18 april

Studiedag: 25 februari


Lovdagar med anledning av thailändska högtider: 13 oktober, 6 december, 13 april

För helårselever gäller förutom ovanstående lov även följande:
Höstlov v. 44: 1 november - 5 november
Sportlov v. 8: 21 februari - 25 februari