top of page

Om oss

Det här är Lilla Svenska Skolan Lanta 

Lilla Svenska Skolan Lanta startades 2006 och har trots namnet växt till en av de största utlandsskolorna. Vi har varje år mer än 350 elever som går kortare eller längre perioder hos oss.

​Vår vision och mål är att vi ska vara mer än en skola där skola, vardag och fritid går ihop.

Den naturliga samlingspunkten efter skolan är Slow Downs strandområde med beachvolleyboll, padelbanor, lekytor, träning och restaurang. Där har alla skolans familjer tillträde till beachvolleybollplaner, utegym, kanoter och padelboards utan kostnad. Till hösten 2021 byggde vi ett padelcenter med 4 banor.

Lilla Svenska Skolan Lanta har inriktningar i fotboll, beachvolleyboll, padel, fysträning, musik och författarskap, vilket bidrar stort till en aktiv fritid.

Hög kvalité i ett litet sammanhang

Lilla Svenska Skolan Lanta är allt som en svensk skola borde vara.

All undervisning sker i ett litet sammanhang med ca 10-12 elever i varje grupp där alla elever blir sedda.

Våra pedagoger är behöriga och legitimerade med minst fem års erfarenhet. De är särskilt utvalda bland flera hundra sökande. Förutom att varje grupp har ett hemklassrum, finns även lokaler för musik och slöjd. Vi ha möjlighet att genomföra NO-laborationer som inte kräver specialutrustning samt praktiska hemkunskapsuppgifter. 

Inom ämnet idrott och hälsa kan eleven genomföra de flesta arbetsmoment. Vi har oftast idrott på den närbelägna stranden.

Skolan har ett fint bibliotek och många ytor för lek och rörelse.

 

Lilla Svenska Skolan Lanta har blivit godkänd vid alla kvalitetskontroller som genomförts av thailändska myndigheter årligen sedan starten 2006. Vi följer de svenska läroplanerna.

datoranvändning.jpg
Svenska Skolan Lanta på besök i thailändska skoan på Pra-ae

Skolgång i utlandsskola främjar elevens lärande och utveckling

När eleven kommer tillbaka till Sverige har den inte bara med sig kunskaper i de olika skolämnena, de har även fått med sig så mycket mer i sin personliga utveckling. Eleven får möta en annan kultur och ett annat samhälle. 

Skolgången på Lilla Svenska Skolan Lanta främjar elevens förmåga att inse värden i kulturell mångfald, vilket är viktigt i och med det svenska samhällets internationalisering (läroplanen kap 1, förståelse och medmänsklighet).

Eleven får också ett internationellt perspektiv som medför att den kan se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang och på så vis skapa den internationella solidaritet som krävs för att kunna leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser (läroplanen kap 1, skolans uppdrag).

 

Undervisningen i klassrummet kompletteras med mycket uppskattade aktiviteter och utflykter där eleverna får möta Thailand. 

bottom of page