top of page

Förskola

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Målet med vår förskola är därför att erbjuda en pedagogisk verksamhet där lärande genom leken står i centrum, där små barngrupper och gemenskap mellan skolans alla elever skapar trygghet och sist men inte minst vill vi erbjuda en verksamhet där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande. Våra pedagoger som jobbar i vår förskola har minst fem års yrkeserfarenhet.


Förskolan är öppen för barn mellan 3 och 5 år. Det är en heltidsförskola, vilket innebär att barnen går varje dag måndag till fredag mellan klockan 9.00 och 14.00.  Under högsäsong bedriver vi förskoleverksamhet både på vår helårsöppna skola, som ligger i mitten av Klong Dao och på vår säsongsöppna skola som ligger på Slow Down området. Under resten av läsåret går alla förskolebarn på den helårsöppna skolan. Innan skolstart har vi alltid ett inskolningssamtal där förskolebarnet får träffa och lära känna sin pedagog.

 

Eleverna får frukt, lunch och vatten alla skoldagar.

bottom of page