top of page

Försäkring


Svenska Skolan Lanta har inte någon försäkring för eleverna. Du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring.

bottom of page