top of page

Vem gör vad och när

Ansökan om skolplats

Första steget för att kunna förverkliga drömmen om skolgång på

Koh Lanta och Lilla Svenska Skolan Lanta är att i god tid ansöka om

skolplats hos oss. Vårdnadshavare ansvarar för ansökan till

Lilla Svenska Skolan Lanta.  Mer om hur detta går till, samt priser

och villkor hittar ni här.

 

Kontakter

Vi önskar hjälp av er att från lärarna i Sverige ta med ett underlag från elevens samtliga undervisande lärare till den individuella planeringen. Finns det en befintlig grovplanering är det givetvis bra att även den skickas med. Om hemskolan arbetar via en digital lärplattform är det viktigt att även du som förälder är väl insatt i den och att du ansvarar för att läraren hos oss får eventuella planeringar och uppgifter.

 

Vi vill också att ni ber lärarna i Sverige att förse er med läromedel, skriv- och räknehäfte, facit och skönlitteratur. Det är av största vikt att ni tillsammans med era barn ser till att ni får med er allt skolmaterial hit till Koh Lanta.


Vi vill starkt rekommendera att ni bokar ett möte med hemskolan och går igenom allt inför er resa. Vill inte hemskolan samarbeta och skicka med er materiel är det bra om ni kan ordna det på annat sätt. Det mesta går att köpa hos välsorterade bokhandlare.

Vårdnadshavarna kan närhelst de önskar kontakta oss med frågor och funderingar. Två till tre månader innan skolstart tar vi kontakt med vårdnadshavare och delger familjen information angående skolgången hos oss. 

Senast två veckor före skolstart kontaktar läraren på Lilla Svenska Skolan Lanta vårdnadshavare och bjuder in till ett inskrivningssamtal. Inskrivningssamtalet sker i veckan innan skolstart. Detta kan vara bra att tänka på när man bokar sin resa.

Vad läraren på Svenska Skolan Lanta gör

Läraren på Lilla Svenska Skolan Lanta tar på inskrivningssamtalet emot planeringar som ni har med er samt kontaktuppgifter till elevens hemskola. Hemskolans planering ligger till grund för att eleven ska kunna jobba med samma arbetsmoment som sina klasskamrater på hemskolan. Detta underlättar elevens återgång till skolan i Sverige. Skolan i Sverige förväntas också bidra med läromedel som täcker tiden eleven går i Lilla Svenska Skolan Lanta. Om eleven i sin planering har uppgifter som kräver teknisk utrustning står hemskolan för denna. 

Vad Svenska Skolan Lanta gör

Lilla Svenska Skolan Lanta har som ansvar att på allra bästa sätt handleda och undervisa eleven utifrån läroplanens mål och elevens behov, samt efter planeringen från hemskolan om sådan finns.

 

Elevens mentor vid Lilla iSvenska Skolan Lanta ansvarar för att kontakta berörd lärare/hemskola i samband med elevens skolstart och om behovet finns kontinuerligt ha kontakt med hemskolan.

Samtliga lärare på Lilla Svenska Skolan Lanta ansvarar för att lämna ett omdöme till elevens hemskola i slutet av elevens vistelseperiod. Omdömet kan ligga till grund för hemskolans bedömning av elevens kunskaper och eventuell betygsättning av eleven.

När det gäller återkoppling till hemskolan är vi på Svenska Skolan Lanta mycket flexibla och lyhörda för hemskolans önskemål. Om vi inte får några specifika direktiv om återkoppling, följer vi våra rutiner. Detta innebär att eleven följer den planeringen vi fått och omdömet skickas i slutet av vistelseperioden. För oss är det oerhört viktigt att hemskolan är nöjda med vårt samarbete.

Skolan verkar självklart också för ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Vad vårdnadshavare gör

Vårdnadshavare ansvarar för att boka ett möte med hemskolan i god tid för att tillsammans planera inför vistelsen på Lilla Svenska Skolan Lanta. Ni bör efterfråga ett underlag för individuell planering samt läromedel och eventuell teknisk utrustning som kan behövas.

Vårdnadshavare ansvarar för att resan bokas så att eleven är på plats på Koh Lanta i tid för inskrivningssamtalet.

Om det är en elev i årskurs 6-9, som stannar längre än en termin hos oss på Lilla Svenska Skolan Lanta ansvarar vårdnadshavare för att ansöka till Sofia Distans. Ansökan görs på Sofia Distans hemsida www.sofiadistans.nu

För gymnasielever som stannar en termin eller längre ansvarar vårdnadshavare för att eleven ansöker till en distansutbildning på gymnasienivå. Mer information finns på Hermods hemsida www.hermods.se, samt Korrespondensgymnasiets hemsida www.korr.se

Vi förutsätter också att samtliga vårdnadshavare ger sina barn de bästa tänkbara förutsättningarna för inlärning genom att tillgodose de grundläggande behov såsom sömn och mat samt att man visar intresse för och stöttar barnets utveckling och välbefinnande.

 

Vad eleven gör

Eleven ska ta ansvar för den egna inlärningen utifrån sina förutsättningar. Eleven förväntas bidra till att ett gott socialt klimat och en trivsam miljö skapas på skolan.

School%20Notebook_edited.jpg
bottom of page