top of page

Nationella prov

På Svenska Skolan Lanta kan vi inte erbjuda eleverna att genomföra de nationella proven. Detta beror på att vi inte får rekvirera dem. Kan ni komma överens med elevens hemskola och be dem leverera materialet för ert barn till oss, kan våra pedagoger genomföra proven med eleven.

bottom of page