top of page

Ansöka om skolplats

Är ni intresserade av skolplats i förskolan, grundskolan eller på gymnasiet på Svenska Skolan Lanta är ni välkomna att skicka en intresseanmälan till skolans administratör: anmalan@svenskaskolanlanta.se ​​

hela skolan start.jpg

Det är bra att vara ute i god tid när man ansöker om skolplats hos oss, då söktrycket till vissa delar av läsåret är väldigt högt och många familjer är ute i god tid med sin ansökan. Innan ni ansöker om skolplats rekommenderar vi att ni läser igenom våra villkor.

 

Vi tar emot anmälan för läsåret 2024/2025 från den 13 november 2023.

Så här går ansökningsförfarandet till hos oss på Svenska Skolan Lanta:

  1. Vårdnadshavare gör en intresseanmälan genom att maila skolans administratör på anmalan@svenskaskolanlanta.se

  2. Administratören återkommer till vårdnadshavare med en länk till ett webbformulär där ansökan görs.

  3. När ansökan inkommit tar skolan beslut om eleven kan antas. 

  4. Vårdnadshavare får meddelande via mail om plats finns för eleven den sökta perioden. Finns plats, bifogas en faktura i mailet. 

  5. Anmälningsavgiften betalas senast 7 dagar efter att vi har skickat fakturan. Ingen registrering av eleven görs innan anmälningsavgiften nått oss. Inkommer inte anmälningsavgiften i tid, avskrivs elevens ansökan. 

  6. Tre månader innan skolstart betalas resterande skolavgift och Svenska Skolan Lanta börjar förberedelserna för att kunna ta emot eleven på bästa sätt vid skolstart.  

  7. Information inför skolstart skickas senast två månader innan skolstart.​​

bottom of page