top of page

Skolpeng

Vänd er till er till utbildningsförvaltningen i er hemkommun och fråga vad som gäller. Några kommuner i Sverige ger möjlighet att flytta med skolpengen eller delar av den till Svenska Skolan Lanta. Behöver tjänstemän i er kommun ytterligare information, förutom den som redan finns på hemsidan, står vi gärna till tjänst.

bottom of page