top of page

Gymnasium 

 

Sedan hösten 2018 erbjuder Lilla svenska skolan Lanta även plats för gymnasieelever. Vårt gymnasium fungerar på liknade sätt som grundskolan. Går eleven kort tid hos oss har vi en nära dialog med elevens gymnasium i Sverige under skolperioden. Eleven tar med sig planeringar och läromedel från hemskolan. Eleven handleds av behöriga gymnasielärare.

 

Vi lämnar ett omdöme till elevens gymnasieskola vid skolperiodens slut. Omdömet kan läraren på elevens gymnasium använda i sin bedömning av elevens kunskaper och som underlag för betygsättning.

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får lära känna varandra. Då går vi också tillsammans igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven är väl förberedd till skolstart.

Elevernas skoldag börjar dagligen klockan 9.00.  Måndag, onsdag och fredag slutar de klockan 14. Tisdag och torsdag klockan 15.30.

För gymnasieelever som går en termin eller längre på Lilla svenska skolan Lanta kan studier via Hermods eller Korrespondensgymnasiet genomföras. Mer information om dessa samt hur ansökan går till finns på respektive hemsida, www.hermods.se och www.korr.se.

Elever som studerar på gymnasienivå går alltid på vår helårsöppna skola.

Eleverna får frukt, lunch och vatten samtliga skoldagar. 

bottom of page