top of page

Gymnasium 

 

Sedan hösten 2018 erbjuder Svenska Skolan Lanta även plats för gymnasieelever. Vårt gymnasium fungerar på liknade sätt som grundskolan. Går eleven kort tid hos oss har vi en nära dialog med elevens gymnasium i Sverige under skolperioden. Eleven tar med sig planeringar och läromedel från hemskolan. Eleven handleds av behöriga gymnasielärare inom de flesta av de gymnasiegemensamma ämnena.

 

Vi lämnar ett omdöme till elevens gymnasieskola vid skolperiodens slut. Omdömet kan läraren på elevens gymnasium använda i sin bedömning av elevens kunskaper och som underlag för betygsättning.

För gymnasieelever som går en termin eller längre på Svenska Skolan Lanta är det distansstudier via Hermods eller korrespondensgymnasiet som gäller. Mer information om dessa samt hur ansökan går till finns på respektive hemsida, www.hermods.se och www.korr.se.

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får lära känna varandra. Här går man också tillsammans igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven är väl förberedd till skolstart.

Elevernas skoldag börjar dagligen klockan 9.00.  Måndag och onsdag slutar de klockan 14.10. Tisdag och torsdag klockan 16.00 och fredag klockan 14.00. 

Elever som studerar på gymnasienivå går alltid på vår helårsöppna skola.

Eleverna får frukt, lunch måndag till torsdag och vatten samtliga skoldagar. 

bottom of page