top of page

Skolskjuts

Svenska Skolan Lanta erbjuder skolskjuts med skolans skolbuss till och från skolan. Avgiften för bussen är 250 thb per vecka och barn. Skolbussen går alla dagar i veckan, dock inte hem från skolan på fredag eftermiddag då ansvarar vårdnadshavare för att hämta sitt barn. Skolbussen startar på södra delen av Longbeach och gör några stopp på vägen till skolan bland annat på Slow Down. Skolbussen bokas på skolans kontor i samband med inskrivningssamtalet.

 

Tiderna för skolbussen ligger utanför elevernas ordinarie skoltid och Svenska Skolan Lanta har ingen möjlighet att ha en ansvarig vuxen med på bussen. Det är därför viktigt att känna till att vårdnadshavare ansvarar för sitt barn under färden till och från skolan. Skolbussen kommer till skolan en stund innan skoldagen börjar. På vår skola vid Slow Down behöver barnen kunna ta sig mellan parkeringen och skolans lokaler på egen hand.

 

Som vårdnadshavare avgör du om barnet klarar av att ta det ansvar som krävs för en säker färd på bussen och för den tid barnet är på skolans område innan skoldagen börjar. För barn i förskolan krävs att en vuxen bokar en plats och åker med i bussen.

 

Om det visar sig att barnet inte klarar att ta det ansvar som krävs har skolan rätt att kräva vårdnadshavares närvaro på skolbussen.

Skolbussen är en charmig träbuss som kör i 30km/h. Bussen är utrustad i enlighet med thailändska regler, det saknas dock svenskt säkerhetstänk och bussen är inte utrustad med bälte. 

Skolbussen.jpg
bottom of page