top of page

Språkval

På Svenska Skolan Lanta är vår målsättning alltid att kunna erbjuda undervisning i moderna språk; franska, tyska och spanska. Inför läsåret 2023-2024 kommer de tre språken att erbjudas.

bottom of page