Språkval

På Svenska Skolan Lanta kan vi erbjuda undervisning i moderna språk, främst i spanska under delar av eller hela läsåret. Undervisning i tyska och franska erbjuder vi när kompetensen finns hos någon av våra pedagoger. Under delar av innevarande läsår, 2022-2023 erbjuder vi alla tre språk.