top of page

Språkval

På Svenska Skolan Lanta är vår målsättning alltid att erbjuda undervisning i moderna språk; franska, tyska och spanska. 

Under innevarande läsår, 2022-2023 erbjuder vi alla tre språken delar av eller hela läsåret.

bottom of page