top of page

Årskurs 4 - 6

Även för våra lite äldre elever försöker vi hålla grupperna till att omfatta endast två årskurser. Elever i årskurs 4-6 kan gå i grupper både med yngre och äldre elever. Elever som går i dessa årskurser och är hos oss kortare tid än en termin har ofta en hemskola som står för planering och material. Läraren på Svenska Skolan Lanta gör utifrån hemskolans planeringar en individuell veckoplanering till varje elev. Pedagogen från Svenska Skolan Lanta har tät kontakt med läraren på hemskolan och lämnar i slutet av skolperioden ett omdöme till lärarna på hemskolan. Denna kan sedan användas som hjälp när hemskolan bedömer elevens kunskaper.

För de elever som stannar under ett helt skolår ansvarar våra pedagoger för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi står även för läromedel till dessa elever.

Elevernas skoldag är måndag, onsdag, torsdag och fredag mellan kl. 9.00 och 14.00, tisdag mellan kl. 9.00-15.30. 

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får möjlighet att lära känna varandra. Då går vi också igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven får en så bra skolstart som möjligt.

bottom of page