top of page

Förskoleklass till årskurs 3

I förskoleklass till årskurs 3 arbetar vi ofta åldersintegrerat med två årskurser i varje grupp. Detta för att eleverna, trots att de har olika planeringar med sig från sina hemskolor, ska vara på samma nivå och kunna göra gemensamma arbeten och övningar. Elever i årskurs 3 kan även gå i en grupp med elever i årskurs 4. Då vi har olika elevunderlag kan våra gruppkonstellationer se olika ut från läsår till läsår.

 

De elever som går kort tid i förskoleklass till årskurs 3 hos oss är ofta inskrivna i sina hemskolor och följer hemskolans planering. Pedagogen på plats på Svenska Skolan Lanta gör varje vecka en individuell veckoplanering till varje elev utifrån den information hemskolan har lämnat. Vi har under elevens skolperiod en nära dialog med hemskolan med information om elevens utveckling. Vid skolperiodens slut lämnar våra pedagoger ett omdöme till hemskolan, som de kan använda i sin bedömning av elevens kunskaper.

För de elever som stannar under ett helt skolår ansvarar våra pedagoger för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi står även för läromedel till dessa elever.

Elevernas skoldag är mellan 9.00 och 14.00 måndag till fredag. 

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får lära känna varandra lite. Här går man också tillsammans igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven får en så bra skolstart som möjligt.

Under högsäsong, januari till mars, har vi skolverksamhet för elever i förskoleklass till årskurs 3 både på skolan som ligger på Slow Down området och på vår helårsöppna skola. Övrig tid bedrivs all undervisning på år helårsöppna skola.

bottom of page