top of page

 

Kommunen som beslutsfattare

Kommunen som beslutsfattare


Vårdnadshavare ansöker till sin hemkommun om att få göra skolplikten på annat sätt. Medgivande ska lämnas om


 1. Verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter        i denna lag.

               - Vi på Svenska Skolan Lanta anser att vi är ett fullgott alternativ och beskriver det i vårt dokument med samma                     namn.

 2. Behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.

               - Vi ger er full insyn i vår verksamhet. Börja med att läsa vårt dokument. Vill ni ha mer information får ni gärna ta                    kontakt med rektor Jenny Fors eller biträdande rektor Lena Jansson.

 3. Det finns synnerliga skäl.

             - Begreppet synnerliga skäl tolkas olika i våra svenska kommuner. När skollagen skrevs 2010 hade vi ett annat                         samhälle som inte var tillnärmelsevis så flexibelt som det är idag. Då kunde synnerliga skäl t ex handla om att                       eleven skulle göra en filminspelning. Idag  kan vi arbeta ute i välden fysiskt eller online.

 

Stadigvarande utomlands
Vårdnadshavare anmäler till sin hemkommun om att de planerar att bli stadigvarande utomlands. Det finns i skollagen ingen angiven tidsperiod vad som gäller.


Skolplikten upphör om vårdnadshavare skriver ut eleven i sin hemkommun. De har rätt att när som helst återvända. Kommunen har då skyldighet att ta emot eleven i kommunen.
 

bottom of page