top of page

Mål och vision

Förskola

 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (Lpfö 18).  Målet med

vår förskola är därför att erbjuda en pedagogisk verksamhet där lärande

genom leken står i centrum, där små barngrupper och gemenskap mellan

skolans alla elever skapar trygghet och sist men inte minst vill vi erbjuda

en verksamhet där det ges stort utrymme för lustfyllt lärande.

 

Grundskola och gymnasium

Vi har som målsättning att skapa en verksamhet där eleverna känner gemenskap, glädje och lust att lära. Vi strävar efter att våra elever i enighet med den svenska läroplanen ska utvecklas till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Vi stävar också efter att våra elever ska få ett internationellt perspektiv som medför att de kan se sin egen verklighet i ett globalt sammanhang och tar därför till vara på det fantastiska lärotillfälle som erbjuds genom att vi befinner oss i ett annat land. Vi lär oss om Thailand, dess religion, kultur, språk och natur.  

Vi jobbar ofta tillsammans över åldersgränserna för att alla elever ska lära känna varandra och känna sig trygga i skolan.

 

IMG_8567 s.JPG
pyramid.jpg
bottom of page