top of page

Rektor som beslutsfattare

Rektor tillstyrker eller avslår ledighetsansökan


Det är alltid du som rektor som tillstyrker eller avslår ledighetsansökan. Denna uppgift kan du inte delegera till någon annan eller till huvudmannen. När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation.

 

Elever som under ledigheten ansökt om skolplats på Svenska Skolan Lanta studerar på heltid enligt svenska läroplanen.

 

Om du som rektor avslår en ledighetsansökan kan scenariot ändå bli att familjen väljer att åka utan en giltig ledighetsansökan. De kan också anmäla till hemkommunen att de tänker vara frånvarande så pass länge att de betraktas som stadigvarande utomlands.


När eleven återvänder kan du som rektor stå inför situationen att du måste (helst vill) ta emot eleven och då kartlägga elevens kunskaper. Har vi inte haft möjlighet att ha kontakt med er har vi kanske inte heller haft möjlighet att hjälpa eleven på bästa sätt.
 

Om istället ledighet beviljas för undervisning på Svenska Skolan Lanta kan ni ha ett gott samarbete med oss. Ni kan själva välja vilken form av samarbete ni önskar och ni kommer att få ett skriftligt omdöme efter periodens slut. Detta omdöme kan användas som underlag av er på hemskolan i er bedömning av elevens kunskaper.

Ledighet – olika orsaker

Det finns många orsaker till att vårdnadshavare söker ledigt för sitt barn. Vanligt är semester på annan tid än lov och besök i hemlandet.
 

Vårdnadshavare som söker plats på Svenska Skolan Lanta söker ledigt för skolgång i en annan skola med tillfällig placering under en längre eller kortare period. Skillnaden är, att här handlar det inte om att familjen tar med skolmaterial på semestern för att arbeta, utan på Svenska Skolan Lanta har eleverna behöriga lärare med minst 5 års erfarenhet som hjälper eleven att lägga upp och genomföra sina studier. Ni får insyn i verksamheten och kan påverka elevens tillfälliga skolgång hos oss. Eleverna går heltid i skolan under sin vistelse. Läs mer under vår verksamhet.

Kontakt med oss


Du som rektor kan när som helst ta kontakt med oss när du har frågor och/eller funderingar. Vi kan besvara dina frågor skriftligt. Vi kan också boka ett telefonmöte. Vissa perioder på året befinner sig några av våra skolledare i Stockholm. Då är det också möjligt att ha ett personligt möte.
 

Önskar du mer insyn i vår verksamhet står vi gärna till tjänst.
 

Kontakta,

Lena Jansson, skolledare rektorsutbildning. lena.jansson@svenskaskolanlanta.se

bottom of page